Irena

Irena Černovšek (rojena leta 1961) je študirala na Pedagoški akademiji v Ljubljani, smer likovna vzgoja in je zaposlena kot likovna pedagoginja. V svojih delih želi ujeti trenutke in minljivost letnih časov kot simbola spremenljivosti in obnavljanja v neskončnem krogotoku narave. V svoja dela vnaša vilinske in keltske simbole sreče, sonca, prijateljstva. Izraža se v različnih slikarskih tehnikah od akvarela do akrila in glinastih reliefih, žganih v stari japonski tehniki raku. Žgane glinaste izdelke pritrdi na 100 in več let stare deske in trame starih hiš, železniških pragov in na les, ki ga naplavi morje. Tako jim da v likovni govorici izražen nov, včasih prikrit smisel in pomen. Glina in les na novo zaživita v značilni simbiozi dveh naravnih materialov, ki ju človek obdeluje že tisočletja.